Juridische informatie

Juridische informatie

Deze website is bedoeld als introductie tot de activiteiten van Beltone. Lees deze tekst voor het gebruik van deze website.

Door het gebruik van deze website accepteert u onze bepalingen en voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden, maak dan geen gebruik van de site.

U mag het materiaal op deze website alleen voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik downloaden. Op voorwaarde dat u de auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten respecteert en intact houdt.

U mag de inhoud van deze website niet kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video, voor openbare of commerciële doeleinden of communicatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beltone.

Trademark disclaimer

De namen, handelsmerken, dienstmerken, logo's en iconen van Beltone die verschijnen op deze website mogen op geen enkele manier worden gebruikt door gebruikers van deze website, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beltone.


Privacy Policy

Beltone respecteert de privacy van bezoekers aan de website http://www.beltone.nl

Persoonlijke informatie die een persoon ons vrijwillig verstrekt, zoals gezondheid- en/of eCommerce- profielen, intekening op een mail- of abonneebestand en alle overige aanvragen via onze website, zal alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt. De persoonlijke informatie helpt ons onze diensten, de inhoud van de website en het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verbeteren.

Beltone.nl gebruikt technologie om niet-persoonlijke informatie van bezoekers te verzamelen. De technologie wordt ingezet voor het regelmatig verkrijgen van up-to-date website statistieken.

Deze informatie stelt ons in staat om beter te kunnen bepalen welke bronnen op onze website vaker worden geraadpleegd teneinde tegemoet te kunnen komen aan de wensen van onze bezoekers.

Indien u aanvullende vragen heeft over privacy, gelieve contact op te nemen met Beltone via info.nl@beltone.nl 

Website Disclaimer

Deze website kan educatieve informatie bevatten m.b.t. kwalen, lichaamsgesteldheid en de behandeling daarvan. Alle informatie hieromtrent mag nooit gebruikt worden als een substituut voor een medische diagnose of behandeling. U dient advies in te winnen bij uw arts of een ander gekwalificeerd medisch specialist voordat u met een behandeling start of als u vragen heeft over uw gezondheid of lichaamsgesteldheid. 

Beltone houdt zich niet bezig met het uitoefenen van of verschaffen van medische-, verpleegkundige- dan wel gezondheidsadviezen. 

BELTONE GARANDEERT GEEN VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, TIJDIGHEID, NUT OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie te verifiëren voordat u zich erop verlaat.   

Beltone kijkt niet naar de inhoud van links naar de beltone.nl site en neemt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Wij raden u aan discretie te betrachten bij het bladeren in beltone.nl en alle daaraan gerelateerde en gelinkte sites. Het Internet bevat materialen welke ongepast of seksueel getint kunnen zijn, aanstootgevend voor u kunnen zijn of het kan onjuiste informatie bevatten welke het auteursrecht kan schenden of de wet kan lasteren.

Indien u producten of diensten van een derde partij of website koopt, is Beltone geen partij in deze transactie en aanvaardt geen enkele aansprakelijk en verantwoordelijkheid met betrekking tot deze transactie. GEEN ENKELE INFORMATIE UIT DEZE SITE MAG GEÏNTERPRETEERD WORDEN ALS EEN REGELING VOOR PRODUCT GARANTIE OF ALS EEN UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE PRODUCTGARANTIE. RAADPLEEG UW AUDICIEN VOOR DETAILS OVER BELTONE GELIMITEERDE PRODUCTGARANTIE.

Beltone kan niet instaan voor of garanderen dat elk bestand dat gedownload is van deze site of elke hieraan gerelateerde site vrij is van fouten, virussen of andere vernietigende waren.

U verklaart kennis te hebben genomen van alle risico’s dat het downloaden van files of het terugvinden van informatie van beltone.nl of elke daaraan gerelateerde of gelinkte site met zich meebrengt. U bevestigt dat u bent geadviseerd om alle nodige stappen te ondernemen om uw computer en bestanden te beschermen tegen het wissen, vernietigen, misvorming en alle andere storingen.

Mobile Applications Terms of Use and Privacy

Terms of use
Beltone apps are intended to be used with Beltone wireless hearing instruments. Beltone apps send and receive signals from the Beltone wireless hearing instruments via selected mobile devices for which the apps have been developed. 

Notifications of application updates should not be disabled, and it is recommended that the user installs all updates to ensure that the application will function correctly and will be kept up to date. The application must only be used with Beltone devices for which it is intended. Beltone takes no responsibility if the application is used with other devices. Any and all liability arising directly or indirectly from the use of this application is hereby disclaimed. The information herein is provided "as is" and without any warranty expressed or implied. All direct, indirect, special, incidental, consequential or punitive damages arising from any use of this application or data contained herein is disclaimed and excluded

Mobile application Terms of Use and Privacy: For the Beltone HearPlus app
To help us provide you with an improved Beltone experience we are interested in basic information about how you use the mobile application. When sharing information with us on how you use the mobile application features we can learn about the capability of the mobile application and how we can improve and enhance future updates and product releases. Our mission is to employ the user behavior insights to further develop the user experience of our future mobile applications.

Types of collected information
Beltone collect information by analyzing how the application features are used in general. This could be information about how extensively a feature is used and when the feature is typically activated. We collect data across all the application users together and so we do not track and analyze your individual application behavior. In other words the information we collect isaggregated, non-personally, identifiable data across all the active application users. For example we can tell if the volume bar is used by a majority of all users but we are not tracking your individual use of the volume bar.  

Beltone collect the following type of information: 

• Application feature information 
We may collect information about the services in use and how they are being used. In practice this could be information about features that are used, how often they are used and for how long time they are being used.  

• Device type information 
 We may collect generic device-specific information such as the type of mobile device and mobile operating system. 

• Technical log information
When you use Beltone applications we may automatically collect and store certain technical information in server logs. This may include:

   - Details of how the applications are used.
   - Internet protocol. 
   - Device event information such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, the date and time of your request and referral URL.

• Location information
When the location and GPS enabled services are in use, we may collect information that show the countries and locations, where the application is being used. As all the data is collected across all application users we are not able to determine your current or previous location. 


How we use your application information

The collected application usage data is an important part of ensuring that we always provide, maintain, protect and improve the services, Beltone offers. Further, it enables us to identify the need to improve existing functionality and develop new applications.The information collected across the Beltone applications will not be used for other purposes without asking for your permission first.  

As stated the data collection happens across all mobile application users and hence we cannot track the user independently. 

Furthermore the application data is kept confidential meaning that only employees involved in the product development will have access to the data in detail.

Beltone processes the application information on our main servers. These may be located on an international server outside the country where you live. We have take high security precautions for our storage of application data. 

In some instances, Beltone may use external data collection services, which mean that we might make use of non-Beltone owned servers for storage of application data. The information will still be kept confidential.

Clarity and Transparency
It is Beltone’s wish to make you feel confident and informed when using our applications. Whenever you use our services, we aim to provide you with insight into your application information. We aim to retain any information collected only for as long as you use our applications and for a minimum and reasonable period of time thereafter. 

You can stop all collection of information by the application easily by uninstalling the application. You may use the standard uninstall processes as may be available as part of your mobile device or via the mobile application marketplace or network. 

Information share
Beltone does not share tracked application information with companies, organizations and individuals outside of Beltone unless we have obtained your consent to do so. Beltone can commission our affiliates or other trusted businesses or persons to process the application data for us. This will always be based on our instructions and in compliance with our Privacy Policy and any other appropriate confidentiality and security measures. 

We may share aggregated information publicly and with companies, organizations or individuals outside of Beltone or with our partners, which could be publishers, advertisers or connected sites. For example, we may share information publicly to display trends about the general use of our applications.If Beltone is involved in a merger, acquisition or asset sale, we will continue to ensure the confidentiality of the mobile application information and give affected users notice before information is transferred or becomes subject to a different privacy policy.

Information security
Beltone is very observant of protecting Beltone and our users from unauthorized access to or unauthorized alteration, disclosure or destruction of information we hold. In particular:
• We often encrypt data communication using SSL.
• We review our information collection, storage and processing practices, including physical security measures, to guard against unauthorized access to systems.
• We restrict access to mobile application information to Beltone employees, contractors and agents who need to know that information in order to process it for us, and who are subject to strict contractual confidentiality obligations and may be disciplined or terminated if they fail to meet these obligations.

Changes
Our Privacy Policy may change from time to time, however our aim is never to reduce your rights under this Privacy Policy without your explicit consent. We will post any privacy policy changes on this webpage and notify you as part of a general application update. 


  • Verklaring van conformiteit, Beltone Direct Personal Audio