Het beheren van cookies in Google Chrome


Cookiesbeheer in Google Chrome

Cookies blokkeren:
  • Ga in de menubalk naar 'Instellingen'
  • Klik op 'Geavanceerde instellingen'
  • 'Instellingen voor cookies' selecteren bij Privacy.  'Blokkeer alle cookies'.
Bestaande cookies verwijderen
  • Ga naar 'Instellingen'
  • Klik op 'Opties'
  • Klik op 'Geavanceerd'
  • Selecteer bij 'Privacy'  'Alle cookies en sitegegevens'
  • Nu ziet u in een scherm alle cookies binnen uw Google Chrome Browser.
  • Klik op 'Verwijder alles' om alle cookies te verwijderen. Als u slechts één cookie wilt verwijderen, gaat u er met uw muis op staan, laat hem oplichten en klikt op 'Verwijder'.
 Deze procedure stopt sites vanaf de installatie van cookies op uw Google Chrome-browser.